نظم عددی کلمات و حروف​

مدرک ۱: مقدار عددی کلمه ی «کلمه» ۹۵(۱۹*۵) است و ۹۵مین کلمه قرآن کلمه «وبالیوم» است و مقدار عددی کلمه ی «وبالیوم» نیز ۹۵(۱۹*۵) است.
به عبارت دیگر کلمه «وبالیوم» که ۹۵مین کلمه در قرآن است مقدار عددیش نیز ۹۵ است و ۹۵ مقدار عددی خود کلمه ی «کلمه» هم هست. ضمن این که ۹۵ مضرب ۱۹ است.

۹۵=۹۵=۹۵=۱۹*۵

مقدار عددی هر کلمه ای را می توانید از سایت زیر محاسبه کنید: https://www.abjadcalc.com

مدرک ۲: لفظ «کلمه» با همین نوشتار که مقدار عددی آن ۹۵ است، ۱۹ بار در قرآن تکرار شده است.

مدرک ۳: مقدار عددی کلمه ی «الحدید» ۵۷(۱۹*۳) است و ۵۷مین سوره ی قرآن سوره ی «الحدید» است و ۵۷ مضرب ۱۹ است. ضمنا مقدار عددی کلمه ی «حدید» به معنی آهن، ۲۶ است که مساوی عدد اتمی این فلز است.

مدرک ۴: مقدار عددی کلمه ی «البینه» ۹۸ است و ۹۸مین سوره ی قرآن سوره ی «البینه» است. این سوره ۹۸ کلمه دارد(با احتساب بسمله) و از آخر قرآن تا این سوره ۹۸ آیه داریم.

مدرک ۵: آیه ی ۲۳ سوره ی البقرة اولین آیه ی تحدی است؛ به نظر می رسد تحدی قرآن بیش از هر چیز از جنبه ی ریاضی آن است؛ خداوند در این آیه نفرمود: “مثله” یا “مثلها” بلکه فرمود: “من مثله” که مقدار عددی آن ۶۶۵(۱۹*۳۵) است همچنین این آیه ۳۰مین آیه ی شماره دار قرآن است و عدد ۱۹ نیز در آیه ی ۳۰ آمده (سوره ی مدثر).

۲:۲۳ وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداكم من دون الله ان كنتم صدقين

مدرک ۶: اولین ۱۹ حرف ابجد عبارت است از:  ا    ب   ج    د   ه   و   ز  ح    ط    ی    ک    ل    م    ن    س    ع    ف   ص   ق ؛ در کل قرآن تنها ۱۹ آیه وجود دارد که همه حروف فوق و کلمه الله را دارد.(در نرم افزار openQuran این فرمول را در قسمت جستجو قرار دهید: needAll(ا,ب,ج,د,ه,و,ز,ح,ط,ی,ک,ل,م,ن,س,ع,ف,ص,ق); سپس آیاتی را انتخاب کنید که کلمة الله دارند.)

مدرک ۷: از ابتدای قرآن تا ۱۹:۱۹ تعداد ۱۳۶۹۹ (۱۹*۷۲۱) حرف “ن” وجود دارد.

مدرک ۸: تعداد حروف ۱۹ آیه ی شماره دار اول قرآن ۶۱۹ است. (این عدد ۱۱۴مین عدد اول است. همچنین قرآن ۱۱۴ سوره دارد و ۱۱۴=۶*۱۹). (در نرم افزار openQuran این آیات را انتخاب کنید و کلیک راست نموده گزینه Gemetrical Value را انتخاب فرمایید)

مدرک ۹: حرف مقطعة قاف نماد قرآن و نوزدهمین حرف در حساب ابجد است؛ همچنین نوزدهمین قاف در آیه ی ۱۹ سوره ی بقره آمده است.

مدرک ۱۰: در ۶۶ آیه ی شماره دار اول قرآن ۱۹ بار نام “الله” به کار رفته است. (۶۶ مقدار عددی کلمه ی “الله” است)

مدرک ۱۱: در ۶۶ سوره اول قرآن به تعداد ۲۶۴۰ بار نام خدا (الله) تکرار شده است و ۲۶۴۰= ۴۰*۶۶ می باشد.

مدرک ۱۲: اولین آیه ی شماره ی ۱۹ ، آیه ی ۱۹ سوره ی البقره است که اولین آیه از  ۱۱۴ آیه ای است که همه ی ۱۴ حرف مقطعه را دارد. جمع شماره سوره و آیه نیز در این ۱۱۴ آیه ۹۷۰۲ است که برابر ۱۴*۶۹۳ است؛
خارق العاده است که ۶۹۳ ابجد ۱۴ حرف مقطعه است!!!) ۱۲- تنها ۱۹ آیه مقطعه دار شماره ۱ قرآن , حروف مقطعه اش تشکیل آیات مستقل می دهند.

مدرک ۱۳:  آیه ی ۲۳ سوره ی البقرة اولین آیه ی تحدی است؛ به نظر می رسد تحدی قرآن بیش از هر چیز از جنبه ی ریاضی آن است؛
خداوند در این آیه نفرمود: “مثله” یا “مثلها” بلکه فرمود: “من مثله” که مقدار عددی آن ۶۶۵=۱۹*۳۵) است همچنین این آیه ۳۰مین آیه ی شماره دار قرآن است و عدد ۱۹ نیز در آیه ی ۳۰ آمده (سوره ی مدثر). موارد دیگر مربوط به عدد ۳۰ در اینجا: http://alzekr.persianblog.ir/post/69/
مدرک ۱۴: اولین عدد یک(واحد) در آیة ۶۱ سورة البقرة است و ۶۱ عدد اول است. ضمنا مقدار عددی کلمة “واحد” نیز که از نامهای خداوند است ۱۹ می باشد و ۱۹، عددی اول و اشاره به یکتایی خداوند دارد.

مدرک ۱۵: در ۶۶ آیه ی شماره دار اول قرآن ۱۹ بار نام “الله” به کار رفته است. (۶۶ مقدار عددی کلمه ی “الله” است)

مدرک ۱۶: در ۶۶ سوره اول قرآن به تعداد ۲۶۴۰ بار نام خدا (الله) تکرار شده است و ۲۶۴۰= ۴۰*۶۶ می باشد.

مدرک ۱۷: کلمه یوم به معنی روز، با اَشکال مختلف آن به صورت مفرد و بدون پیشوند، ۳۶۵ بار در قرآن به کار رفته است که مساوی تعداد روزهای یک سال شمسی است.

مدرک ۱۸: کلمه شهر به معنی ماه، با اَشکال مختلف آن به صورت مفرد و بدون پیشوند، ۱۲ بار در قرآن به کار رفته است که مساوی تعداد ماههای یک سال قمری و شمسی است.

مدرک ۱۹: کلمه یوم به معنی روز، به صورت مثني و جمع، ۲۹ بار در قرآن به کار رفته است که مساوی تعداد روزهای معمول یک ماه قمري است.

 

در حال تكميل مطالب

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *