حروف مقطعه: عسق

یکی از دوستان از استادشان نقل می کرد که در آیه ۱ و ۲ سوره کهف اشکالی رخ داده است به این صورت که کلمه “قیما” که در ابتدای آیه ۲ آمده اگر در آیه ۱ بعد از کلمه “الکتاب” می آمد از لحاظ معنا بهتر می شد و از لحاظ لفظ هم مشکلی به وجود نمی آمد!

متن آیات: الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَنزَلَ عَلىَ‏ عَبْدِهِ الْکِتَبَ وَ لَمْ یجَْعَل لَّهُ عِوَجَا(۱)س

قَیِّمًا لِّیُنذِرَ بَأْسًا شَدِیدًا مِّن لَّدُنْهُ وَ یُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا(۲)

 (ترجمه رهنما: ۱- سپاس خدا را که کتاب را بر بنده‏اش فرو فرستاد و در آن کژى ننهاد

۲- (کتابى) درست و راست تا از جانب خویش به عذاب سختى بیم دهد و مؤمنان را بشارت دهد آنکسان که کارهاى شایسته انجام مى‏دهند به اینکه ایشانرا پاداش نیکویى هست.)

 به نظرم رسید که اعجاز عددی سبب شده باشد این کلمه در ابتدای آیه ۲ قرار گرفته باشد و بنابراین نیازمند تحقیق است. 

نتیجه تحقیق این بود که آیه ۲ سوره کهف از جمله ۱۹ آیه شماره دویی است که هر سه حرف ع س ق را دارند و اگر کلمه “قیما” در آیه ۱ می آمد تعداد این آیات ۱۸ می شد!!!!!

توضیح :

خداوند در آیه ی ۲ سوره ی شوری(۴۲) فرموده است: عسق

ضمنا حروف ع س ق را در آیه های شماره ۱ هم به صورت مقطعه داریم: ق ، کهیعص ، یس ، طس ، طسم؛

اکنون می خواهیم ببینیم در آیات شماره ۱ ، ۲ ، ۱۹ و خود سوره ی شوری چند آیه هست که هر سه حرف ع س ق در آنها وجود داشته باشد!!!!!!!!!


۱- در قرآن ؛ فقط 
۱۹ آیه ی شماره ی ۱ هست که هر سه حرف ع س ق را داراست!


[۴:۱] [۶:۱] [۸:۱] [۱۷:۱] [۲۱:۱] [۲۲:۱] [۳۵:۱] [۴۹:۱] [۵۴:۱] [۵۸:۱] [۶۰:۱] [۶۲:۱] [۶۳:۱] [۶۴:۱] [۶۵:۱] [۷۰:۱] [۷۱:۱] [۷۲:۱] [۱۱۴:۱]  

۲- در قرآن ؛ فقط ۱۹ آیه ی شماره ی ۲ هست که هر سه حرف ع س ق را داراست!
[۵:۲],[۶:۲],[۱۰:۲],[۱۳:۲],[۱۸:۲],[۴۲:۲],[۴۷:۲],[۴۸:۲],[۵۴:۲],[۵۶:۲],[۵۷:۲],[۵۸:۲],[۵۹:۲],[۶۰:۲],[۶۲:۲],[۶۵:۲],[۶۷:۲],[۷۶:۲],[۹۶:۲]

 

۳- در قرآن ؛ فقط ۱۹ آیه ی شماره ی ۱۹ هست که هر سه حرف ع س ق را داراست!


[۲:۱۹],[۵:۱۹],[۸:۱۹],[۹:۱۹],[۱۲:۱۹],[۱۸:۱۹],[۲۲:۱۹],[۲۵:۱۹],[۲۷:۱۹],[۲۸:۱۹],[۲۹:۱۹],[۳۳:۱۹],[۳۴:۱۹],[۳۶:۱۹],[۴۳:۱۹],[۴۷:۱۹],[۵۷:۱۹],[۷۰:۱۹],[۹۶:۱۹]

 

۴- در سوره شوری ؛ فقط ۱۹ آیه هست که هر سه حرف ع س ق را داراست!
[۴۲:۲],[۴۲:۷],[۴۲:۱۲],[۴۲:۱۳],[۴۲:۱۴],[۴۲:۱۵],[۴۲:۱۷],[۴۲:۱۸],[۴۲:۲۲],[۴۲:۲۳],[۴۲:۲۵],[۴۲:۲۷],[۴۲:۲۹],[۴۲:۳۴],[۴۲:۴۲],[۴۲:۴۴],[۴۲:۴۵],[۴۲:۴۸],[۴۲:۵۲]

 

ارتباط ۴۲:۲ با ۷۴:۳۰:

 

۵- از آیه ۴۲:۲ (عسق) که با حرف ع شروع می شود تا آیه ۳۰ سوره مدثر که آن هم با حرف ع شروع می شود ودر آن عدد ۱۹ ذکر شده است (علیها تسعة عشر) دقیقا ۱۹ آیه هست که با حرف ع شروع می شوند!


[۴۲:۲],[۵۳:۵],[۵۳:۱۴],[۵۳:۱۵],[۵۵:۲],[۵۵:۴],[۵۶:۱۵],[۵۶:۳۷],[۵۶:۶۱],[۶۰:۷],[۶۴:۱۸],[۶۶:۵],[۶۸:۱۳],[۶۸:۳۲],[۷۰:۳۷],[۷۰:۴۱],[۷۲:۲۶],[۷۴:۱۰],[۷۴:۳۰]

 

ضمنا ابجد صغیر عبارت عسق+ علیها تسعة عشر برابر ۲۰۹ =۱۹*۱۱ است وجالب است که تعداد این حروف (ع س ق) در سوره شوری نیز ۲۰۹ (۱۱*۱۹) است، تعداد ق ۵۷(۱۹*۳) وتعداد ع س ۱۵۲(۱۹*۸).

 

۶- در قرآن فقط ۱۹ آیه هست که مانند۴۲:۲ و ۷۴:۳۰ با حرف ع شروع شود ودارای حرف س نیز که مشترک دو آیه هست باشد:

 

۱۷:۸  ۳۶:۴  ۳۷:۴۴  ۴۲:۲  ۵۳:۱۴  ۵۶:۱۵  ۶۰:۷  ۶۶:۵  ۶۸:۳۲  ۷۰:۴۱  ۷۴:۱۰  ۷۴:۳۰  ۷۶:۱۸  ۷۶:۲۱  ۷۸:۱  ۸۰:۱  ۸۱:۱۴  ۸۲:۵  ۹۶:۵ 

 

جمع شماره سوره وآیه در این ۱۹ آیه ۱۳۴۹=۱۹*۷۱ می باشد.

 

حروف مقطعه ع س ق در این سوره ها به کار رفته: ۱۹(کهیعص) ۲۶(طسم) ۲۷(طس) ۲۸(طسم) ۴۲(حم عسق) و۵۰(ق) این حروف ۱۹ تا هستند .

 

نکته دیگر این که از ابتدای سوره ی ۹ تا ابتدای سوره ی ۴۲ (شوری) وآیه ی عسق تعداد آیاتی که این سه حرف  را دارند عبارتند از : ۹۸۸(۱۹*۵۲) آیه. ضمنا سوره ۹۸ که ۸ آیه و ۹۸ کلمه دارد سوره ی البینة است به معنای دلیل ومدرک! ابجد البینه هم ۹۸ است! از آخر قرآن نیز تا سوره ۹۸ تعداد ۹۸ آیه وجود دارد! همچنین در سوره ی ۹(توبه!!) تعداد ۶۶ آیه سه حرف ع س ق را دارند که برابر ابجد کلمه ی جلاله ی “الله” می باشد.

آیه ۲ سوره شوری تنها آیه ای است که هیچ یک از حروف آیه اول سوره مدثر در آن نیامده است. از ابتدای سوره شوری تا انتهای سوره مدثر ۱۲۷۹ آیه است که بیانگر تعداد آیات محکم سوره توبه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *