تقارن حرف مقطعه ط

ط یکی از حروف مقطعه قرآن است که دارای تقارن زیبا و خارق العاده ای است و عقل و قلب سلیم نمی تواند آن را تصادفی بداند؛ این حرف که در آیه اول سوره طه به صورت مقطعه آمده، حرف طای وسط قرآن است!!!!!!؛ یعنی:

تعداد ط قبل از طه در آیه اول: ۶۳۶

تعداد ط بعد از طه در آیه اول: ۶۳۶

۶۳۶+۱+۶۳۶=۱۲۷۳=۱۹*۶۷

عدد زیر نیز که در آن ارزش عددی حرف ط (۹) بین دو عدد ۶۳۶ قرار می گیرد، مضرب ۱۹ است:

۶۳۶۹۶۳۶=۱۹*۳۳۵۲۴۴

این اعجاز ادامه دارد زیرا در آیه آخر سوره طه هم اولا این آیه در میان آیاتی که دارای حرف ط هستند آیه وسط است:

آیات دارای ط قبل از آیه آخر طه: ۵۳۱

آیات دارای ط بعد از آیه آخر طه: ۵۳۱

این آیه ۵۳۲مین ایه است: ۵۳۲=۱۹*۲۸

به این خاطر از آیه آخر طه در مورد ط حرف میزنیم که از آیه اول آن هم از ط گفتیم و همچنین حرف ط در این سوره از حروف مقطعه است

و ثانیا در مورد حرف ص هم آیه وسط است. این آیه ۸۰۳مین آیه دارای ص است که قبل از آن ۸۰۲ آیه و بعد از آن هم ۸۰۲ آیه دارای ص داریم.

این دو حرف ص ط در عبارت “اصحاب الصراط السوی” آمده که اشاره به مساوی بودن هم داره

چنان که دیدیم تعداد حرف ط در قرآن مضرب ۱۹ نیز هست.

۶۷*۱۹=۱۲۷۳=۶۳۶+۱+۶۳۶

ممکن است عدد ۶۷ که خود، نوزدهمین عدد اول است بخواهد ما را متوجه ۶:۷ کند:

۶:۷ ولو نزلنا علیک کتبا فى قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا إن هذا إلا سحر مبین

حتی اگر کتابی قابل لمس برای آنها فرو می فرستادیم که بر روی کاغذ نوشته شده بود و آن را با دستهای خود لمس می کردند، کسانی که باور نمى کردند، مى گفتند: “این جز شعبده ای زیرکانه نیست.”

 همچنین به لطف خدای قادر مطلق  مطلبی که اخیرا در مورد حرف “ط” که یکی از حروف مقطعه نیز هست به ذهنم رسید وبررسی نمودم (لطفا شما هم بررسی بفرمایید) این است که تعداد آیاتی که با حرف ط شروع یا به آن ختم می شوند؛ فقط ۱۹ آیه اند!!!! و عبارتند از:

سوره/ آیه ……………

۲۰/ ۱ طه

۲۶/ ۱ طسم

۲۷/ ۱ طس تلک ءایت القرءان وکتاب مبین

۲۸/ ۱ طسم

۳۷/ ۶۵ طلعها کأنه رءوس الشیطین

۴۴/ ۴۴ طعام الأثیم

۴۷/ ۲۱ طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لکان خیرا لهم

۳/ ۱۲۰ إن تمسسکم حسنة تسؤهم وإن تصبکم سیئة یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدهم شیءا إن الله بما یعملون محیط

۸/ ۴۷ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیرهم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل الله والله بما یعملون محیط

۱۱/ ۷۰ فلما رءا أیدیهم لا تصل إلیه نکرهم وأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

۱۱/ ۷۴ فلما ذهب عن إبرهیم الروع وجاءته البشرى یجدلنا فى قوم لوط

۱۱/ ۸۴ وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان إنى أرىکم بخیر وإنى أخاف علیکم عذاب یوم محیط

۱۱/ ۹۲ قال یقوم أرهطى أعز علیکم من الله واتخذتموه وراءکم ظهریا إن ربى بما تعملون محیط

۲۲/ ۴۳ وقوم إبرهیم وقوم لوط

۳۸/ ۲۲ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصرط

۴۱/ ۴۹ لا یسءم الإنسن من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیءوس قنوط

۴۱/ ۵۴ ألا إنهم فى مریة من لقاء ربهم ألا إنه بکل شىء محیط

۵۰/ ۱۳ وعاد وفرعون وإخون لوط

۸۵/ ۲۰ والله من ورائهم محیط

طه ، طس ، طسم : این پارافهاى قرآنى در سوره هایى یافت میشوند که معجزاتى بسیار قوى، و غیر عادى در آن سوره ها شرح داده شده است وبعید نیست که اعجاز عددی پیچیده تری در این حروف وجود داشته باشد آن چه فعلا می دانیم این است که مجموع این حروف در سوره های مربوط (۲۰، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و حرف “ه” در سوره ۱۹)  برابر است با ۱۷۶۷ = ۱۹*۹۳ .